Nieuw logiesdecreet sinds 1 april 2017
Nieuw logiesdecreet sinds 1 april 2017
01 April 2017

Sinds 1 april 2017 is het nieuwe Vlaamse logiesdecreet in werking. Dit decreet vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten. Veiligheid en kwaliteit blijven essentieel. Voor elk logies gelden dezelfde basisnormen in verband met (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne, aangevuld met meer specifieke uitbatingsnormen per type logies. Elk logies moet je ook verplicht aanmelden. Je kan logies bovendien vrijwillig laten erkennen door Toerisme Vlaanderen, al dan niet met een comfortclassificatie (sterren). De vergunningen en sterren volgens het vorige logiesdecreet blijven nog maximum drie jaar geldig.

Je vindt op deze pagina’s alle informatie, samen met de teksten van het logiesdecreet en de uitvoeringsbesluiten, die alle concrete normen en procedures vastleggen.

Klik op de titel om meer te lezen over het onderwerp:

 • Het logiesdecreet kort samengevat
 • Download de brochure ‘Het logiesdecreet in één oogopslag’
 • Jouw logies aanmelden en een erkenning of comfortclassificatie aanvragen
 • Basisprincipes van het decreet
 • Basisregister Vlaams logiesaanbod
 • Regelgeving en modeldocumenten

Het logiesdecreet kort samengevat
Elk toeristisch logies waar je mensen tegen betaling te slapen legt, moet voldoen aan dezelfde zeven basisnormen inzake brandveiligheid en kwaliteit. Het maakt niet uit of het om een professionele uitbating of bijverdienste gaat en of het logies rechtstreeks wordt aangeboden of via tussenpersonen of een internetplatform.

Het logiesdecreet verdeelt het logiesaanbod in twee categorieën: kamergebonden logiesen terreingebonden logies. Elk met een beperkt aantal algemene exploitatienormen. Voldoet jouw logies aan de voorwaarden van één van de twee categorieën, dan mag je het uitbaten als ‘logies’. Als uitbater kies je zelf welke categorie, in functie van de kenmerken van je logies.

Wil je in de promotie een beschermde benaming gebruiken, dan moet jouw logies voldoen aan de bijkomende openings- en uitbatingsnormen van die benaming zodat het de verwachtingen van de bezoekers inlost. In het logiesdecreet bestaan er zeven beschermde benamingen:

Per beschermde benaming is een (vrijwillige) erkenning mogelijk. Je kan ook een erkenning vragen voor een ‘logies’, dus een verblijf waar je geen beschermde benaming gebruikt. Als je een erkenning aanvraagt, komt een logiesadviseur van Toerisme Vlaanderen langs voor een plaatsbezoek en adviserend gesprek. Het erkenningsschild aan je muur en op je website, nieuwsbrief of drukwerk is een kwaliteitslabel dat vertrouwen wekt. De erkenning geeft ook toegang tot de logiessubsidies, het toegankelijkheidslabel …

Erkende hotels, B&B’s, vakantiewoningen, campings en vakantieparken kunnen een comfortclassificatie (sterren) krijgen. Voldoen ze aan de bijkomende uitbatingsvoorwaarden van een specifieke benaming, dan krijgen ze sowieso één ster. Voor de volgende sterren zijn er dan bijkomende comfortvereisten. Voor logies zonder beschermde benaming en voor hostels en camperterreinen is er dus geen comfortclassificatie. Een uitbater kan zijn ook logies met meer dan één benaming kan laten erkennen als het voldoet aan de overeenkomstige normen.

Het logiesdecreet geldt niet voor jeugdverblijven, bivakplaatsen, festivalcampings, gratis logies, verhuur uitsluitend in besloten kring (familie en vrienden), paalkamperen … Het logiesdecreet regelt ook geen zaken die al in een andere regelgeving voorkomen, zoals ruimtelijke ordening, fiscaliteit, misleidende reclame … Uiteraard moet het logies hier wel aan voldoen, alleen zal Toerisme Vlaanderen deze normen niet controleren.

Je logies aanmelden en een erkenning of comfortclassificatie aanvrag

 • Je logies was vergund volgens het vorige logiesdecreet? Je hoeft voorlopig niets te doen. In de loop van 2017 zal Toerisme Vlaanderen je zelf contacteren om je vergunning om te zetten in een erkenning. Je krijgt twee jaar de tijd om hierover te beslissen. Bij de nieuwe erkenning krijg je ook een nieuw erkenningsteken. Het bijbehorende schildje toont de buitenwereld dat jouw logies voldoet aan de normen. Bij een bezoek ter plaatse zullen we voor hotels, B&B’s, vakantiewoningen, campings en vakantieparken meteen een nieuwe berekening maken van de comfortclassificatie. In die tussentijd moet je logies natuurlijk wel blijven voldoen aan de uitbatingsvoorwaarden (zoals brandveiligheid).
 • Je logies was aangemeld volgens het vorige logiesdecreet? Je logies is automatisch aangemeld voor het huidige logiesdecreet. Je kan een erkenning (al dan niet met comfortclassificatie) krijgen volgens het huidige logiesdecreet. Heb je ondertussen jouw logies uitgebreid? Meld deze aanpassing dan via het uitbatersportaal.
 • Je logies is nog niet aangemeld? Meld je logies zo snel mogelijk aan. Je kan tegelijk ook een erkenning aanvragen. Voor hotels, B&B’s, vakantiewoningen, campings en vakantieparken kan je een comfortclassificatie (sterren) aanvragen.
 • Je baat een hostel of vakantiecentrum (erkenning Toerisme voor Allen) uit? Jouw logies is automatisch aangemeld. In de loop van 2017 neemt Toerisme Vlaanderen contact met je op. Een hostel kan meteen die beschermde benaming aannemen. Een vakantiecentrum heeft drie jaar de tijd om te voldoen aan de bijkomende uitbatingsvoorwaarden van de benaming(en) die je eventueel wil gebruiken. Je erkenning Toerisme voor Allen loopt verder.

Basisprincipes van het decreet

Het logiesdecreet gaat uit van volgende principes:

 • Veiligheid en kwaliteit vormen de essentie en gelden voor iedereen
 • Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven
 • Administratieve vereenvoudiging: overheid als coach
 • De overheid controleert gericht
 • Ruimte voor innovatie, creativiteit en eigenheid
 • Tussenpersonen gaan mee in het bad

Basisregister Vlaams logiesaanbod
In het basisregister vind je alle logies dat aangemeld, erkend of nog vergund is. Je kan opzoeken welke logies er zijn in een provincie, gemeente, … Of logies opzoeken per categorie (B&B, camping, hotel, vakantiewoning…) of status (aangemeld, erkend, nog vergund). Omwille van de privacy vind je in het basisregister geen gegevens over de uitbater.

Regelgeving en modeldocumenten
Ben je op zoek naar een specifiek document in verband met het logiesdecreet of naar de integrale teksten van de wetgeving? Wij verzamelden voor jou alle teksten van het logiesdecreet, de uitvoeringsbesluiten, de ministeriële besluiten en alle modeldocumenten en -attesten samen op één overzichtelijke pagina.